Beëdigd Tolk Farsi-Nederlands

Rassoul laat mensen met een verschillende achtergrond elkaar verstaan. Als tolk neemt hij taal- en cultuurbarrières weg, zodat een gesprek of bijeenkomst ook gevolgd kan worden door iemand die de oorspronkelijke taal niet spreekt. Door zijn jarenlange ervaring in de talencombinatie Nederlands-Farsi/Dari vertolkt Rassoul gesprekken moeiteloos naar een begrijpelijke boodschap.


Neem gerust contact op om jouw tolkvraag te bespreken.


Contact

Beëidigd Tolk

Register beëdigde tolken en vertalers

Rassoul Mohammadi staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Als beëdigd tolk voert hij onder andere werkzaamheden uit voor de IND, justitie (rechtbank en politie), het COA, Atlas STV, IN-Gent, verscheidene hulpverleners en notarissen. Ook voor juridische en medische tolkdiensten kun je bij Rassoul terecht.


Daarnaast is Rassoul Mohammadi aangesloten bij de tolkbureaus TVcN en Livewords waarvoor hij met regelmaat tolkopdrachten uitvoert.

non-verbale communicatie

Taal, terminologie en uitspraak

Rassoul Mohammadi is geboren in Afghanistan en al jarenlang werkzaam als tolk in Nederland en België. Hierdoor beschikt hij over uitgebreide kennis op het gebied van de terminologie en specifieke uitdrukkingen/zegswijzen van beide taalgebieden.


Zowel Iran, Afghanistan als Tadzjikistan zijn islamitische landen. Rassoul weet als ervaren tolk rekening te houden met ieders cultuur en achtergrond. Zo start elk gesprek, ondanks de taalbarrière, op gelijk niveau. op locatie

Beëdigd tolk op locatie

Bij een lang of ingrijpend gesprek kan het fijn zijn om een tolk op locatie uit te nodigen. Dit is om verscheidene redenen praktisch, echter niet altijd mogelijk. Rassoul Mohammadi verzorgt daarom ook telefonische tolkdiensten. Zo zijn taalbarrières ook op afstand weg te nemen.


Neem gerust contact op om jouw tolkvraag te bespreken.


Jouw tolkopdracht door Rassoul Mohammadi

  • Beëdigd tolk in Nederland en België
  • Ingeschreven in het Register van beëdigde tolken en vertalers.
  • 10 jaar ervaring als tolk in de talencombinatie Farsi-Nederlands
  • Kennis van culturele aspecten van beide taalgebieden
  • Ervaring met juridische en medische tolk- en vertaaldiensten
  • Tolkt volledig neutraal en zo getrouw mogelijk