Farsi-Nederlands

“elkaar verstaan in een andere taal.”


Tolken

Tolken en vertalen in het Farsi

Tolken en vertalen in het Farsi

Rassoul Mohammadi is gespecialiseerd in vertalingen en vertolkingen van en naar het Farsi. Bij tolken en vertalen gaat het niet alleen om een letterlijke vertaling. Minstens zo belangrijk is de essentie van de boodschap.


Rassoul Mohammadi neemt als tolk en vertaler taal- en cultuurbarrières weg.


Contact met Rassoul

Elkaar verstaan

Beëdigd tolk - Farsi

Rassoul Mohammadi is beëdigd tolk in Nederland en België voor de talencombinatie Nederlands-Farsi en Nederlands-Dari. 


Al jaren werkzaam in Nederland en België beheerst Rassoul de Perzische en Nederlandse taal uitstekend. Daarnaast beschikt Rassoul over culturele kennis van beide taalgebieden.


Meer over tolken


Gekwalificeerd en beËdigd

Beëdigd vertaler - Farsi

Rassoul Mohammadi is beëdigd vertaler in Nederland en België voor de talencombinaties Nederlands-Farsi en Farsi-Nederlands. In België is Rassoul ook beëdigd voor de talencombinatie Nederlands-Dari en Dari-Nederlands. 


Als beëdigd vertaler is Rassoul door de rechtbank gekwalificeerd voor het maken van gewaarmerkte vertalingen van officiële documenten en staat hij ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)


Meer over vertalen